4
Th6
Thông Quan Hàng Xuất Nhập Khẩu
Category:

Hàng hóa trước khi về đến kho của khách hàng  hoặc trước khi rời cảng Việt Nam để xuất đi quốc tế thì phải chịu sự giám sát của hải quan tại khu…

28
Th5
Mã Chi Cục Hải Quan Điện Tử
Category:

Trong thời đại hiện đại hóa thủ tục hải quan tại các cửa khẩu , để việc giao nhận hàng hóa được diễn ra nhanh chóng và tiện lợi thì Chi cục hải…

Gọi Ngay