+84 28 3811 3811 / 3811 3979 | phu@atl.vn

Cách tra cứu nộp thuế tờ khai hải quan

Doanh nghiệp khi  đã nộp thuế nhưng không biết tiền thuế đã vào chưa? Hoặc không biết mình còn nợ thuế không? Để giải đáp thắc mắc này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách tra cứu nộp thuế tờ khai hải quan khi làm thủ tục khai báo hải quan

1/ Hướng dẫn nộp thuế của hàng hóa

Bước 1: Khai tờ khai hàng hóa điện tử  và truyền chính thức

Bước 2: Sau khi khai xong tờ khai cho ra phân luồng chính thức, dựa vào thông tin tờ khai, doanh nghiệp làm mẫu nộp thuế

Bước 3: Photo mẫu nộp thuế và tờ khai hải quan, con dấu công ty, chứng minh nhân dân.  Sau đó, doanh nghiệp đến ngân hàng nộp thuế. Khi đóng thuế, doanh nghiệp đóng thêm lệ phí hải quan (20.000VND/tời khai)

2/ Hướng dẫn tra cứ nộp thuế tờ khai

Bước 1: Đăng nhập vào trang Hải Quan Việt Nam vào link: https://www.customs.gov.vn/

Bước 2: Tại Trang chủ của Trang Hải Quan Việt Nam, có biểu tượng “Tra Cứu Nộp Thuế Tờ Khai” bên phải

Giao diện trang chủ tổng cục hải quan
Giao diện trang chủ tổng cục hải quan

Bước 3: Nhập thông tin vào các mục tra cứu thuế :  số tờ khai, mã doanh nghiệp (mã số thuế), nhập captcha

Nhập thông tin: Số tờ khai, Mã doanh nghiệp để tiếp tục
Nhập thông tin: Số tờ khai, Mã doanh nghiệp để tiếp tục

Bước 4: Sau khi nhập xong bấm vào ô lấy thông tin, nếu doanh nghiệp đã đóng thuế sẽ cho ra kết quả hết nợ.

Thông tin tờ khai
Thông tin tờ khai

3/ Nơi nộp thuế

Người nộp thuế thực hiện nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước:

a) Tại Kho bạc Nhà nước;

b) Tại cơ quan quản lý thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai thuế;

c) Thông qua tổ chức được cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm thu thuế;

d) Thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật

Xem thêm: Dịch vụ khai báo hải quan trọn gói

4/ Thời hạn nộp thuế

Theo thông tư 06/2021/TT-BTC, Hướng dẫn điểm b khoản 4 Điều 55 Luật Quản lý thuế quy định về thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa phải phân tích, giám định để xác định chính xác số tiền thuế phải nộp được thực hiện như sau:

a) Người nộp thuế phải tạm nộp thuế theo mã số khai báo trước khi giải phóng hàng. Thời hạn nộp thuế thực hiện theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016 (sau đây gọi tắt là Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu).

b) Trường hợp kết quả phân tích, giám định hàng hóa khác so với nội dung khai của người nộp thuế dẫn đến tăng số tiền thuế phải nộp, thời hạn nộp số tiền thuế thiếu là 05 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế nhận được yêu cầu khai bổ sung của cơ quan hải quan.

Trường hợp kết quả phân tích, giám định hàng hóa khác so với nội dung khai của người nộp thuế dẫn đến giảm số tiền thuế phải nộp, cơ quan hải quan thông báo cho người nộp thuế thực hiện khai bổ sung theo quy định của pháp luật về hải quan và xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.

2. Thời hạn nộp thuế đối với trường hợp chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thực hiện như sau:

a) Người nộp thuế phải tạm nộp thuế theo giá khai báo trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng. Thời hạn nộp thuế thực hiện theo quy định của Điều 9 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

b) Trường hợp có giá chính thức người nộp thuế phải khai bổ sung, nộp số tiền thuế chênh lệch tăng thêm trong thời hạn là 05 ngày làm việc kể từ thời điểm có giá chính thức.

Trường hợp có giá chính thức dẫn đến giảm số tiền thuế phải nộp, cơ quan hải quan xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.

Giá chính thức thực hiện theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Thời hạn nộp tiền thuế đối với trường hợp hàng hóa có khoản thực thanh toán, hàng hóa có các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan chưa xác định được tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thực hiện như sau:

a) Người nộp thuế phải tạm nộp thuế theo giá khai báo trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng. Thời hạn nộp thuế thực hiện theo quy định của Điều 9 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

b) Trường hợp có các khoản thực thanh toán, các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan, thời hạn nộp thuế là 05 ngày làm việc kể từ thời điểm người nhập khẩu xác định được các khoản này.

Các khoản thực thanh toán, các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan thực hiện theo quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC và Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.