+84 28 3811 3811 / 3811 3979 | phu@atl.vn

Điều kiện giao hàng FOB (Free On Board - Giao hàng lên tau)

FOB là gì?

FOB - Free On Board (Giao hàng lên tàu)

Điều kiện FOB Incoterms®

Điều kiện FOB
Điều kiện FOB

Điều kiện FOB

Điều kiện FOB chỉ áp dụng cho vận chuyển hàng hóa bằng đường biển hoặc đường thủy nội địa. FOB là thỏa thuận phổ biến nhất giữa người mua và người bán quốc tế khi vận chuyển hàng hóa qua đường biển.

Theo điều kiện FOB - Free On Board, người bán chịu mọi chi phí và rủi ro cho đến thời điểm hàng hóa được xếp lên tàu. FOB yêu cầu người bán giao hàng lên tàu tại cảng do người mua chỉ định. Thời điểm hàng hóa được an toàn trên tàu, rủi ro chuyển cho người mua, người mua chịu trách nhiệm về phần còn lại của việc vận chuyển.

Người bán bán thanh toán thuế xuất khẩu, đóng gói hàng hóa và vận chuyển hàng hóa đến cảng chỉ định, xếp hàng hóa lên tàu và cung cấp các tài liệu liên quan. Người nhận thuê và trả cước tàu, bảo hiểm hàng hóa, trả thuế nhập khẩu, các chứng từ hay giấy phép liên quan đến lô hàng nhập khẩu.

Trách nhiệm của người bán và người mua trong điều kiện FOB

Phân bổ chi phí theo Incoterms đã thương lượng trong hợp đồng - Phân loại theo mức độ tăng dần của nghĩa vụ đối với người bán
Phân bổ chi phí theo Incoterms đã thương lượng trong hợp đồng - Phân loại theo mức độ tăng dần của nghĩa vụ đối với người bán

Phân bổ chi phí theo Incoterms đã thương lượng trong hợp đồng - Phân loại theo mức độ tăng dần của nghĩa vụ đối với người bán

Trách nhiệm của Người bán trong điều kiện FOB

Khi giao kết hợp đồng mua bán theo Điều kiện FOB, người bán có các trách nhiệm sau:

 • Đóng gói xuất khẩu: Sắp xếp tất cả các bao bì xuất khẩu để hàng hóa có thể được vận chuyển một cách an toàn.
 • Phí bốc hàng: Mọi chi phí phát sinh trong quá trình xếp hàng tại kho của người bán.
 • Giao hàng đến cảng: Phí vận tải hàng hóa phát sinh trong quá trình chuyển hàng từ kho đến cảng xếp hàng.
 • Thuế xuất khẩu, thuế và thủ tục hải quan: Đảm bảo hàng hóa được xuất khẩu một cách chính xác.
 • Phí Local charge tại cảng xếp hàng.
 • Bốc hàng lên xe: Người bán chịu trách nhiệm về các chi phí phát sinh để chất hàng lên phương tiện chuyên chở.

Xem thêm: Dịch vụ khai hải quan

Trách nhiệm của Người mua trong điều kiện FOB

Khi người mua đồng ý mua hàng hóa theo Điều kiện FOB, họ đồng ý với các trách nhiệm và rủi ro sau:

 • Phí vận chuyển: Phí vận chuyển để vận chuyển hàng hóa từ cảng xếp hàng đến nơi nhận hàng.
 • Bảo hiểm: Theo FOB, bảo hiểm hàng hóa không phải là một yêu cầu bắt buộc; tuy nhiên, đó là quyết định của người mua nếu họ muốn mua một hợp đồng bảo hiểm cho lô hàng của họ.
 • Phí Local charge tại cảng dỡ hàng.
 • Giao hàng đến điểm đến: Sau khi hàng hóa được dỡ xuống khỏi phương tiện chuyên chở, người mua phải chịu phí vận chuyển cuối cùng để đưa hàng hóa đến điểm đến của họ.
 • Dỡ hàng tại điểm đến: Trong trường hợp có bất kỳ chi phí nào phát sinh trong quá trình dỡ hàng tại kho của người mua, người mua chịu trách nhiệm.
 • Thuế nhập khẩu, thuế và thủ tục hải quan: Người mua chịu trách nhiệm cho tất cả các loại thuế và phí liên quan đến thủ tục hải quan. Trong trường hợp chèn ép, phạt hoặc chậm trễ, người mua phải chịu các khoản phí và rủi ro liên quan.

Ưu điểm của vận chuyển theo điều kiện FOB đối với người mua

Có một lý do tại sao vận chuyển theo điều kiện FOB rất phổ biến giữa người mua và người bán; trách nhiệm của mỗi bên giúp họ kiểm soát nhiều nhất trong khi hàng hóa ở trong lãnh thổ của họ. Lợi thế cho người mua khi mua hàng theo điều kiện FOB là họ có quyền kiểm soát nhiều nhất đối với chi phí vận chuyển và hậu cần, cho phép họ lựa chọn phương thức vận chuyển.

Điều kiện FOB cho phép người mua lựa chọn người giao nhận cho toàn bộ lô hàng. Thay vì phụ thuộc vào nhà cung cấp cho một phần hoặc toàn bộ quá trình vận chuyển hàng hóa. Người mua chỉ cần phụ thuộc vào một công ty duy nhất trong suốt quá trình vận chuyển, do đó, giảm thiểu việc qua lại và khả năng thông tin sai lệch giữa hai công ty vận chuyển.

Điều kiện FOB Incoterms cũng là lựa chọn hiệu quả nhất về chi phí, vì nó cho phép người mua dịch vụ vận chuyển với chi phí tốt nhất có thể.

FOB và CIF – Sự khác biệt giữa FOB và CIF là gì?

KEY TAKEAWAYS

 • FOB và CIF là các thỏa thuận vận chuyển quốc tế được sử dụng trong việc vận chuyển hàng hóa giữa người mua và người bán.
 • Chúng là một phần của bộ 11 Incoterms do Phòng Thương mại Quốc tế thiết lập.
 • Theo hợp đồng CIF, người bán chịu trách nhiệm về chi phí và trách nhiệm pháp lý cho đến khi lô hàng đến cảng đích, lúc này rủi ro được chuyển sang người mua.
 • Theo hợp đồng FOB, người mua chịu trách nhiệm vận chuyển và các chi phí khác, cũng như bảo hiểm ngay sau khi hàng hóa được xếp lên tàu và trong chuyến đi.
 • Các hợp đồng FOB thường tiết kiệm chi phí hơn vì người mua có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với việc vận chuyển và bảo hiểm.

FOB và CIF: Điều kiện nào tốt hơn cho vận chuyển hàng hóa quốc tế?

Sự khác biệt chính giữa vận chuyển theo điều kiện FOB và CIF

Cước tàu

Trong điều kiện FOB, người mua có trách nhiệm book tàu, trong vận chuyển CIF, người bán chịu trách nhiệm book tàu.

Bảo hiểm

Một trong những điểm khác biệt chính giữa FOB và CIF là bảo hiểm hàng hóa vì trong FOB, người bán không phải mua bảo hiểm trong khi đó, theo điều kiện CIF, người bán cần mua bảo hiểm cho hàng hóa với mức bảo hiểm ít nhất 110% giá trị của hàng hóa.

Chuyển giao rủi ro và chi phí

Sự khác biệt chính giữa điều kiện FOB và CIF là người mua hay người bán thanh toán cho việc vận chuyển hàng hóa chính. Theo điều kiện FOB, cả chi phí và rủi ro được chuyển giao tại cảng xuất sau khi hàng hóa được xếp lên tàu. Theo điều kiện CIF, trách nhiệm về chi phí của người bán đối với hàng hóa kết thúc tại cảng đến, nhưng trách nhiệm về rủi ro kết thúc khi hàng được xếp lên tàu tại cảng xuất.