+84 28 3811 3811 / 3811 3979 | phu@atl.vn

Giấy ủy quyền làm thu tục hải quan - Những lưu ý quan trọng

Trong quy trình làm thủ tục khai và thông quan hàng, cụm từ “Giấy ủy quyền làm thủ tục hải quan” được hiểu theo 3 cách sau đây. Tùy vào thời điểm làm hồ sơ khai hải quan, mà chúng ta sẽ sử dụng nó một cách phù hợp. Vậy theo từng thời điểm, Giấy ủy quyền làm thủ tục hải quan có ý nghĩa gì?

1/ Ủy thác xuất nhập khẩu

Uỷ thác xuất nhập khẩu được hiểu là người bán hoặc người mua cần mua bán quốc tế nhưng không đủ điều kiện xuất hoặc nhập khẩu (tức là doanh nghiệp không có giấy phép xuất hoặc nhập khẩu, các giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất nhập khẩu mặt hàng đó). Ngoài ra, người bán hoặc người mua không muốn mất thời gian vì không có kinh nghiệm và gặp nhiều khó khăn trong việc làm thủ tục xuất nhập khẩu. Tất cả các điều trên, doanh nghiệp có thể thuê một bên đủ điều kiện đứng tên xuất nhập khẩu hàng hóa mà bạn mong muốn nhưng không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc không phải là hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu

Nhưng hiện tại thủ tục thông quan hàng không còn gặp nhiều khó khan như cách đây 10-20 năm trước, doanh nghiệp là công ty có mã số thuế hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đó, doanh nghiệp hoàn toàn có thế làm thủ tục xuất nhập khẩu cho hàng hóa của mình. Điều này, sẽ có thể khẳng định được thương hiệu, nhãn hiệu của bạn trên thị trường quốc tế. Có thế lúc đầu sẽ khó khăn nhưng chỉ  một thời gian doanh nghiệp tìm hiểu thì có thể làm thủ tục xuất và nhập khẩu một cách thành thục.

Xem thêm: Dịch vụ khai hải quan trọn gói Anphatrans

2/ Giấy ủy quyền

Theo quy định tại khoản 14 Điều 4 Luật Hải quan 2014 quy định:

“Người khai HQ bao gồm: chủ hàng hóa; chủ phương tiện vận tải; người điều khiển phương tiện vận tải; đại lý làm hồ sơ khai HQ, người khác được chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải ủy quyền thực hiện thủ tục hải quan

Tại Luật Hải quan 2014 và các văn bản hướng dẫn không quy định chi tiết đối với trường hợp người khác được chủ hàng hóa ủy quyền thực hiện làm hồ sơ thông quan. Khi người đại diện pháp lý của doanh nghiệp không ở Việt Nam, hoặc thường xuyên công tác,… Người đại diện pháp lý hoàn toàn có thể ủy quyền cho phó giám đốc hoặc một người đáng tin cậy, có kinh nghiệm chuyên ngành là nhân sự của công ty để thay mặt hoàn thành các bước thông quan tại Việt Nam. Giấy uỷ quyền phải quy định rõ quyền và nghĩa vụ cụ thể của bên uỷ quyền, bên được uỷ quyền, phải có dấu tròn của doanh nghiệp và chữ ký của hai bên

3/ Giấy giới thiệu khi mở tờ khai

Khi mở tờ tờ khai, doanh nghiêp thuê dịch vụ hải quan hoặc doanh nghiệp có sẵn nhân viên giao nhận của công ty thì ngoài các chứng từ phải nộp hải quan theo quy định, doanh nghiệp cần nộp 1 Giấy uỷ quyền làm việc với hải quan (hay còn gọi là Giấy giới thiệu khi mở tờ khai). Việc này giúp Hải Quan nắm được ai là người đến cơ quan hải quan đăng ký mở tờ khai đồng thời giúp tránh trường hợp mạo danh, gây nhầm lẫn đối với các tổ chức hoặc cá nhân giới thiệu

Dưới đây là mẫu giấy giới thiệu:

Mẫu giấy giới thiệu
Mẫu giấy giới thiệu