+84 28 3811 3811 / 3811 3979 | phu@atl.vn

Những lưu ý khi khai thuế làm thủ tục hải quan

Việt Nam đang thúc đẩy việc giao thương nước ta và nước ngoài bằng cách ký nhiều Hiệp định ưu đãi thuế quan. Việc này giúp Doanh nghiệp luôn lo ngại thuế nhập khẩu hàng hóa quá cao, sẽ không có giá bán hàng cạnh tranh khi thương mại

1/Những lưu ý khi kê khai thuế xuất nhập khẩu

- Sẽ có những mặt hàng nhập khẩu vừa được hưởng mức thuế suất ưu đãi vừa được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt, để được hưởng mức thuế suất nào thấp hơn là còn tùy thuộc vào việc doanh nghiệp chọn C/O nào cho phù hợp (ví dụ: nên chọn C/O Form AJ hay VJ, C/O Form AK hay AJ …)

- Khi kê khai thuế nhập khẩu phải xem là điều khoản thương mại gì, nếu nhập theo EXW và FOB thì cần thêm hóa đơn vận chuyển cộng vào giá trị hàng hóa để cho ra trị giá tính thuế. Trường hợp, thuế nhập theo CIF hoặc DDU, DDP thì không cần cộng tiền vận chuyển vào, vì giá trị hàng trên Invioce đã bao gồm tiền vận chuyển

- Đối với hàng hóa nhập bị vướng các thuế tự vệ, chống bán phá giá thì phải kiểm tra kỹ công văn nghị định áp dụng, vì thường các thuế này còn tùy thuộc vào nước xuất khẩu là nước nào

Ví dụ: Quyết định Số: 1900/QĐ-BCT, Áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen thuộc các mã HS sau: 3920.20.10 và 3920.20.91 có xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan và Malaysia. Nếu doanh nghiệp nhập hàng màn BOPP từ Indonesia hoặc các nước khác thì không bị áp thuế chống bán phá giá. Tuy nhiên, khi khai báo vẫn phải kê khai mặt hàng đó chịu thuế chống bán phá giá là 0%, nếu không thì sẽ bị lỗi không thể kê khai

Xem thêm: Dịch vụ làm thủ tục hải quan

Những lưu ý khi khai thuế làm thủ tục hải quan

2/ Hình thức nộp thuế xuất nhập khẩu của hàng hóa

Cách 1: Doanh nghiệp nộp thuế online

- Mục đích: Nhập giấy nộp tiền thuế yêu cầu ngân hàng trích nợ tiền thuế để nộp theo tờ khai nợ thuế

- Người thực hiện: Doanh nghiệp, doanh nghiệp được ủy quyền

- Điều kiện thực hiện: doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản trên hệ thống VNACCS/VCIS và được đăng ký trên hệ thống 24/7 với vai trò người lập liệu

-Các bước thực hiện: 

Bước 1: Khai báo và đăng ký thông tin Doanh nghiệp và tài khoản ngân hàng

 • Từ menu chính, NSD chọn “Quản lý người ủy quyền trích nợ”

Những lưu ý khi khai thuế làm thủ tục hải quan

Để đăng ký thông tin người ủy quyền trích 

Hệ thống hiển thị màn hình chức năng nhập thông tin về người khai báo ủy quyền trích nợ. 

Những lưu ý khi khai thuế làm thủ tục hải quan

Bước 2: Doanh nghiệp thực hiện chọn trên menu =>

Những lưu ý khi khai thuế làm thủ tục hải quan

 • Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu thông tin nợ thuế. 

Những lưu ý khi khai thuế làm thủ tục hải quan

Những lưu ý khi khai thuế làm thủ tục hải quan

 • Doanh nghiệp thực hiện nhập các tiêu chí:

 • Đơn vị XNK: Chọn mã số thuế đơn vị ủy quyền và đơn vị của đại diện Doanh nghiệp đang truy cập

 • Năm đăng ký: Năm đăng ký tờ khai

 • Số tờ khai: Nhập số tờ khai 12 số

Doanh nghiệp chọn vào mã số thuế, hệ thống hiển thị tên của doanh nghiệp cần tìm tờ khai

Doanh nghiệp có thể nhập thêm số tờ khai hoặc năm đăng ký nếu muốn chi tiết vào một tờ khai cụ thể còn nếu không hệ thống sẽ hiển thị các tờ khai của doanh nghiệp đó

Doanh nghiệp kích chọn < Tìm kiếm>. Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai nợ thuế, nợ phạt chậm nộp (nếu có).

Trong trường hợp tìm tờ khai của doanh nghiệp đã ủy quyền nộp hộ, hệ thống sẽ kiểm tra trạng thái hiệu lực của giấy ủy quyền xem có còn hiệu lực không, sau đó sẽ kiểm tra tiếp đến thời gian ủy quyền của doanh nghiệp có nằm trong thời gian hiện tại không. Nếu thỏa mãn thì hệ thống sẽ hiển thị số tờ khai của doanh nghiệp theo tiêu chí đã nhập.

Chú ý: Nếu tờ khai nào còn nợ cả tiền thuế và nợ phạt chậm nộp. Hệ thống sẽ hiển thì  2 dòng: 1 dòng cho tiền thuế nợ, 1 dòng cho tiền thuế phạt chậm nộp. Doanh nghiệp nhập cho dòng nào thì sẽ nộp cho loại tiền đó (nợ thuế hoặc tiền thuế), quý doanh nghiệp có thể liên hệ sử dụng dịch vụ khai hải quan Anphatrans để được xử lý nhanh nhất khi cần.

Những lưu ý khi khai thuế làm thủ tục hải quan

Bước 3: Sau khi hệ thống hiển thị danh sách tờ khai. Doanh nghiệp chọn tờ khai cần nhập giấy nộp tiền. Chọn . Hệ thống hiển thị màn hình thông tin tiền thuế/ tiền phạt chậm nộp của tờ khai đó.

Những lưu ý khi khai thuế làm thủ tục hải quan

 • Doanh nghiệp nhập thông tin ngân hàng:

 • Hệ thống sẽ hiển ngầm định một ngân hàng lên màn hình. Trong trường hợp có nhiều ngân hàng Doanh nghiệp có thể nhập mã số ngân hàng, hệ thống sẽ hiển thị tên ngân hàng hoặc có thể chọn tên ngân hàng để hiển thị mã ngân hàng.

 • Nếu có nhiều số tài khoản, Doanh nghiệp chọn một số tài khoản để trích nợ.

 • Doanh nghiệp thực hiện nhập số tiền nộp theo các sắc thuế.

Những lưu ý khi khai thuế làm thủ tục hải quan

Bước 4: Sau khi Doanh nghiệp chọn ngân hàng, số tài khoản và nhập số tiền nộp hợp lệ. Sau khi nhập các tiêu chí xong. Doanh nghiệp chọn , hệ thống lưu thông tin và chuyển sang trạng thái chờ phê duyệt

Doanh nghiệp chọn để quay lại màn hình nhập số tiền

Bước 5: Phê duyệt tờ khai nộp tiền thuế

Doanh nghiệp vào menu chọn chức năng . Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu, tìm kiếm GNT tiền. 

Những lưu ý khi khai thuế làm thủ tục hải quan

Doanh nghiệp nhập thông tin :

 • Năm đăng ký

 • Số tờ khai

 • Doanh nghiệp có thể không nhập năm đăng ký/ số tờ khai thì hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ các GNT cần phê duyệt.

 • Doanh nghiệp chọn vào tờ khai cần phê duyệt. Chọn chức năng . Hệ thống hiển thị màn hình phê duyệt tờ khai

Những lưu ý khi khai thuế làm thủ tục hải quan

 • Doanh nghiệp có thể chọn lại ngân hàng, số tài khoản sau đó chọn . Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận “Bạn có muốn chuyển hải quan”:

 • Doanh nghiệp chọn chức năng <Đồng ý>. Hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra chữ ký số và nhập OTP xem chi tiết mục 2.9 - Kiểm tra chữ ký số và nhập xác thực OTP khi nhập GNT chuyển ngân hàng trích nợ

 • Doanh nghiệp chọn chức năng . Hệ thống xóa GNT tiền này khỏi danh sách chờ phê duyệt và hủy bỏ GNT này

 • Doanh nghiệp chọn chức năng . Hệ thống thoát khỏi màn hình chi tiết GNT thuế

Phê duyệt tờ giấy nộp tiền lệ phí cho một tờ khai

 • Doanh nghiệp vào menu chọn chức năng . Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu, tìm kiếm GNT tiền lệ phí.

 • Doanh nghiệp chọn tìm kiếm. Hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách GNT lệ phí ( cả cho nhiều tờ khai và 1 tờ khai.

Trong trường hợp GNT cho nhiều tờ khai thì số tờ khai sẽ hiển thị số tờ khai có 10 số 9  là “9999999999”. 

 • Doanh nghiệp chọn tờ khai cần phê duyệt. Chọn chức năng . Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết.

Những lưu ý khi khai thuế làm thủ tục hải quan

 • Doanh nghiệp có thể chọn lại ngân hàng, số tài khoản, sau đó chọn . Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận “Bạn có muốn chuyển hải quan”:

 • Doanh nghiệp chọn chức năng <Đồng ý>. Hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra chữ ký số và nhập OTP xem chi tiết mục 2.9 - Kiểm tra chữ ký số và nhập xác thực OTP khi nhập GNT chuyển ngân hàng trích nợ

 • Doanh nghiệp chọn chức năng . Hệ thống xóa GNT tiền này khỏi danh sách chờ phê duyệt và hủy bỏ GNT này

 • Doanh nghiệp chọn chức năng . Hệ thống thoát khỏi màn hình chi tiết GNT thuế

Cách 2: Doanh nghiệp có thể ra ngân hàng, đem theo giấy nộp thuế, mộc công ty, tờ khai chính thức, chứng minh nhân dân để nhân viên ngân hàng sẽ nộp thuế hộ cho Doanh nghiệp

Xem thêm: Dịch vụ khai hải quan trọn gói