+84 28 3811 3811 / 3811 3979 | phu@atl.vn

Tờ khai hải quan trong hoạt động xuất nhập khẩu

Trong việc hội nhập kinh doanh quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu đóng vai trò then chốt trong việc hội nhập của nền kinh tế của một quốc gia vào nền kinh tế của thế giới. Xuất nhập khẩu giúp gắn kết nguồn nhân lực và góp phần rút ngắn khoảng cách kinh tế của những quốc gia đang phát triển với những quốc gia phát triển trên thế giới.

Khi doanh nghiệp hoặc cá nhân thực hiện hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hoá, tờ khai hải quan là một chứng từ đặc biệt quan trọng và bắt buộc phải thực hiện khai báo khai hải quan.

Cùng ALPHATRANS tìm hiểu về tờ khai hải quan là gì trong hoạt động xuất nhập khẩu thông qua bài viết này.

Tờ khai hải quan là gì?

Định nghĩa cơ bản về tờ khai hải quan

 Là một loại văn bản mà ở đó chủ hàng thực hiện khai báo các thông tin mua bán, số liệu về hàng hoá khi tiến hành xuất khẩu, nhập khẩu ra vào lảnh thổ nước Việt Nam với cơ quan Hải quan để tiến hành thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu.

Các thông tin cơ bản của tờ khai hải quan.

 • Số tờ khai, mã loại hình xuất nhập khẩu, tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai.
 • Phân luồng tờ khai hải quan
 • Thông tin người xuất khẩu, nhập khẩu: tên, mã số thuế, địa chỉ, mã nước,…
 • Số lượng, trọng lượng hàng hoá; địa điểm xếp hàng, địa điểm dỡ hàng, số hiệu phương tiện vận chuyển.
 • Số và ngày của: hợp đồng thương mại, hoá đơn thương mại, vận đơn, giấy phép xuấ khẩu nhập khẩu (nếu có).
 • Trị giá, mã số Hs hàng hoá để biết được số tiền thuế xuất khẩu, nhập khẩu cần phải đóng.
Mẫu tờ khai hải quan
Mẫu tờ khai hải quan

Phân luồng tờ khai hải quan.

Phân luồng tờ khai hải quan là thủ tục cần thiết được cơ quan Hải quan đưa ra để phục vụ mục đích giám sát, kiểm soát, quản lý hàng hoá xuất nhập khẩu khi ra vào lảnh thổ nước Việt Nam.

Hiện nay có 03 (ba) phân luồng tờ khai được cơ quan Hải quan đưa ra ứng với các số thứ tự: luồng xanh (1), luồng vàng (2), luồng đỏ (3). Khi thực hiện khai báo tờ khai hải quan, tờ khai sẽ được phân vào một trong ba luồng nêu trên, chủ hàng căn cứ vào tình hình thực tế để làm thủ tục xuất nhập khẩu.

 • Tờ khai luồng xanh:  Miễn kiểm tra hồ sơ giấy và miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Chủ hàng thực hiện đóng các khoản thuế xuất khẩu nhập khẩu (nếu có) để tiến hành thông quan tờ khai.
 • Tờ khai luồng vàng: chủ hàng đi đến cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để làm thủ tục nhận hàng, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ hải quan. Nếu được yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì chủ hàng thực hiện theo yêu cầu và xuất trình hồ sơ để cơ quan hải quan kiểm tra. Không có nghi ngờ cơ quan Hải quan thực hiện thông quan tờ khai theo quy định. Nếu cơ quan Hải quan yêu cầu kiểm tra thực tế hàng hoá thì tiến hàng chuyển luồng tờ khai sang luồng đỏ để kiểm tra.
 • Tờ khai luồng đỏ: ngoài việc cơ quan Hải quan kiểm tra hồ sơ nhập khẩu, thì còn thực hiện kiểm tra thực tế hàng hoá để đối chiếu giữa hàng hoá nhập khẩu với hồ sơ cũng như khai báo hải quan. 

Các loại tờ khai hải quan.

Tờ khai hải quan điện tử.

Tờ khai hải quan điện tử là loại tờ khai được thực hiện khai báo bằng phần mềm điện tử (phần mềm khai báo hải quan ECUS), bên cạnh đó cơ quan hải quan cũng sẽ thực hiện việc xử lý tờ khai trên phần mềm điện tử.

Khi thực hiện khai báo hải quan, người khai tờ khai thực hiện việc khai báo đẩy đủ các thông tin theo hướng dẫn tại Phụ lục I Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Thay thế Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Các trường hợp sử dụng tờ khai hải quan điện tử?

Những doanh nghiệp, hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh khi thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu phục vụ mục đích kinh doanh, tạo tài sản cố định, gia công, sản xuất xuất khẩu,… đã có đăng ký chữ ký số điện tử và phần phềm khai báo.

Chữ ký số (Token) là gì?

Hiểu một cách đơn giản, chữ ký số - Token là một thiết bị được mã hoá tất cả dữ liệu, thông tin của một doanh nghiệp dùng thay cho chữ ký trên các loại văn bản và tài liệu số, thực hiện đối với các giao dịch điện tử qua hệ thống mạng internet.

Chức năng chính của chữ ký số - Token: sử dụng để kê khai nộp thuế trực tuyến, kê khai hải quan điện tử, giao dịch ngân hàng điện tử, giao dịch chứng khoán điện tử, kê khai bảo hiểm xã hội điện tử, ký hóa đơn điện tử, cổng thông tin một cửa quốc gia, cơ quan hành chính… mà không phải in các tờ kê khai, đóng dấu đỏ của công ty.

Phần mềm khai báo hải quan ECUS là gì?

Phần mềm ECUS là phần mềm được phát triển bởi Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn đã được Cục Công Nghệ Thông Tin Tổng Cục Hải quan xác nhận hợp chuẩn cho phiên bản khai từ xa và thông quan điện tử. Phần mềm mở rộng các thủ tục đăng ký như thủ tục đăng ký danh mục miễn thuế, thủ tục áp dụng chung cả hàng mậu dịch và phi mậu dịch, thủ tục đơn giản đối với hàng hóa trị giá thấp, quản lý hàng hóa tạm nhập, tái xuất.

Tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu nhập, nhập khẩu.

Tờ khai hải quan giấy

Tương tự như tờ khai hải quan điện tử, tờ khai hải quan giấy cũng là văn bản mà chủ hàng khai báo các số liệu cho cơ quan Hải Quan. Đối với tờ khai giấy chủ hàng thực hiện khai báo không thông qua phần mềm điện tử.

Khi thực hiện khai báo, người khai tờ khai thực hiện việc khai báo đẩy đủ các thông tin theo hướng dẫn tại Phụ lục IV Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Các trường hợp sử dụng tờ khai hải quan bản giấy.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ có 8 trường hợp khai hải quan trên giấy:

 • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của cư dân biên giới.
 • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vượt định mức miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh.
 • Hàng cứu trợ khẩn cấp, hàng viện trợ nhân đạo.
 • Hàng quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển của cá nhân.
 • Hàng hóa là phương tiện chứa hàng hóa quay vòng theo phương thức tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 49 Nghị định này.
 • Hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định trong trường hợp mang theo khách xuất cảnh, nhập cảnh.
 • Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, hệ thống khai hải quan điện tử không thực hiện được các giao dịch điện tử.
 • Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan không thực hiện được khai hải quan điện tử

Mẫu tờ khai và phụ lục tờ khai hải quan giấy

(Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

Các mẫu biểu dưới đây được in mực đen, trên giấy trắng khổ A4; người sử dụng có thể tự in trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan Hải quan.

Mẫu tờ khai hàng hoá xuất khẩu, khẩu nhập khẩu.

 • Tờ khai hàng hóa xuất khẩu(mẫu HQ/2015/XK);
 • Tờ khai hàng hóa nhập khẩu(mẫu HQ/2015/NK);

 Mẫu phụ lục tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu:

 • Phụ lục tờ khai hàng hoá xuất khẩu (mẫu HQ/2015-PLXK);
 • Phụ lục tờ khai hàng hoá nhập khẩu (mẫu HQ/2015-PLNK);

Năng lực và dịch vụ của ALPHATRANS.

 • Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu chúng tôi có bề giày kinh nghiệm để đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng
 • Đội ngũ nhân viên hùng hậu, nhiều kinh nghiệm, am hiểu chính sách mặt hàng sẽ tư vấn rõ ràng nhất đến khách hàng trong mọi công việc liên quan đến thủ tục xuất nhập khẩu
 • Chúng tôi có 6 chi nhánh văn phòng trên cả nước, đội ngũ nhân viên hùng hậu (>200 nhân viên), có nghiệp vụ và nhiệt huyết tuổi trẻ chúng tôi luôn nhiệt tình tư vấn về chính sách, HS code, thủ tục nhập khẩu,… một cách chính xác và rõ ràng nhất đến khách hàng.
 • Chúng tôi có mối quan hệ tốt với hải quan tại các cảng, sân bay nên sẽ xử lý nhanh để khách hàng có thể nhận hàng nhanh nhất.
 • Chi phí dịch vụ hải quan và vận chuyển của ALPHATRANS thấp hơn 30% so với thị trường.