+84 28 3811 3811 / 3811 3979 | phu@atl.vn

Dịch vụ khai báo hải quan trọn gói

Cơ sở sản xuất cần nguyên vật liệu, tổ chức thương mại cần thành phẩm, các cửa hàng đại lý lớn nhỏ cần hàng hóa, người tiêu dùng cần sản phẩm nhưng để thực hiện được một chuỗi cung ứng như vậy không thể thiếu hệ thống logistics tối ưu, không những giảm thiểu tối đa chi phí mà còn phải nhanh chóng. Trong quá trình lưu thông hàng hóa không chỉ trong nước mà cả quốc tế, việc kê khai thông quan hàng hóa rất quan trọng trong quá trình xuất – nhập khẩu

Với sự am hiểu và chinh chiến về kê khai giấy tờ hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa hơn 20 năm kinh nghiệm, An Pha Trần đáp ứng tối đa và đa dạng các nhu cầu của khách hàng mục tiêu hướng đến xử lý hỏa tốc lưu thông hàng xuất nhập. Cam kết mang lại cho khách hàng những dịch vụ khai báo hải quan tốt nhất, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng

1/ Các dịch vụ hải quan trọn gói theo loại hình

a/ Dịch vụ khai hải quan theo loại hình xuất nhập khẩu

- Dịch vụ khai hải quan trọn gói theo loại hình xuất khẩu kinh doanh (Mã B11): Khi Doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, doanh nghiệp chế xuất hoặc xuất khẩu tại chỗ cho  thương nhân nước ngoài theo hợp đồng mua bán quốc tế. Mặt khác, trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm cả doanh nghiêp chế xuất thực hiện kinh doanh xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc mua trong nước.

- Dịch vụ khai hải quan trọn gói theo loại hình nhập kinh doanh tiêu dùng (Mã A11):Khi doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh, tiêu dùng từ nước ngoài, từ khu phi thuế quan, doanh nghiệp chế xuất hoặc nhập khẩu tại chỗ.

- Dịch vụ khai hải quan trọn gói theo loại hình nhập kinh doanh sản xuất (Mã 12): Khi doanh nghiệp Việt Nam nhập nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất trong nước bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư.

Thông quan thiết bị máy móc nhập khẩu
Thông quan thiết bị máy móc nhập khẩu

b/ Dịch vụ khai hải quan trọn gói theo loại hình xuất nhập khẩu gia công

- Dịch vụ khai hải quan theo loại hình xuất sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài (Mã E54): Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất nguyên liệu, vật tư thuê nước ngoài gia công hoặc thuê DNCX gia công.

- Dịch vụ khai hải quan theo loại hình xuất nguyên liệu gia công từ hợp đồng này sang hợp đồng khác (Mã E82): Trường hợp sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp Việt Nam xuất nguyên liệu, vật tư thuê nước ngoài gia công hoặc thuê DNCX gia công.

- Dịch vụ khai hải quan theo loại hình nhập nguyên liệu, vật tư để gia công cho thương nhân nước ngoài (Mã 21): Trường hợp Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để gia công cho thương nhân nước ngoài hoặc DNCX, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan từ các nguồn: Nhập khẩu từ nước ngoài của bên đặt gia công; Nhập khẩu theo chỉ định của bên đặt gia công; Tự cung ứng từ nguồn nhập khẩu theo thỏa thuận với bên đặt gia công. Nhập khẩu hàng hóa để cung ứng cho tàu bay của hãng hàng không nước ngoài xuất cảnh.

- Dịch vụ khai hải quan theo loại hình nhập nguyên liệu, vật tư gia công từ hợp đồng khác chuyển sang (E23): Doanh nghiệp nhận nguyên liệu, vật tư từ hợp đồng gia công khác chuyển sang theo thủ tục XNK tại chỗ.

Dịch vụ khai báo hải quan xuất nhập khẩu ngành hàng gia công
Dịch vụ khai báo hải quan xuất nhập khẩu ngành hàng gia công

c/ Dịch vụ khai hải quan theo loại hình xuất nhập khẩu sản xuất xuất khẩu

- Dịch vụ khai hải quan theo loại hình xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu (Mã E62): Doanh nghiệp có nhu cầu xuất sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu nhập khẩu ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan bao gồm trường hợp xuất cho thương nhân nước ngoài và được chỉ định giao hàng tại Việt Nam. Hoặc Doanh nghiệp cần xuất khẩu suất ăn cho tàu bay của hãng hàng không Việt Nam

- Dịch vụ khai hải quan theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu (Mã E31): Doanh nghiệp cần nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu từ các nguồn: Từ nước ngoài;Từ khu phi thuế quan, DNCX; Nhập tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài; Nhập khẩu hàng hóa để cung ứng cho tàu bay của hãng hàng không Việt Nam xuất cảnh.

Dịch vụ khai báo hải quan hàng sản xuất, xuất khẩu
Dịch vụ khai báo hải quan hàng sản xuất, xuất khẩu

d/ Dịch vụ khai hải quan theo loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ

- Dịch vụ khai báo hải quan theo loại hình xuất khẩu tại chỗ : Doanh nghiệp cần mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan; bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam

- Dịch vụ khai báo hải quan theo loại hình nhập khẩu tại chỗ: Doanh nghiệp nhận hàng hoá từ doanh nghiệp xuất khẩu theo chỉ định của thương nhân nước ngoài

e/ Dịch vụ khai báo hải quan theo loại hình tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập

- Dịch vụ khai báo hải quan theo loại hình tái xuất hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất (Mã G21): Doanh nghiệp cần tái xuất hàng đã tạm nhập theo loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất

- Dịch vụ khai báo hải quan theo loại hình tái xuất máy móc, thiết bị đã tạm nhập để phục vụ dự án có thời hạn (Mã G22): Doanh nghiệp cần xuất Hàng hóa là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân đã tạm nhập

- Dịch vụ khai báo hải quan theo loại hình tái xuất hàng tạm nhập miễn thuế (G23): tái xuất hàng hóa đã tạm nhập

- Dịch vụ khai báo hải quan theo loại hình tái xuất khác (Mã G24): Sử dụng trong các trường hợp tái xuất hàng hóa đã tạm nhập

- Dịch vụ khai hải quan theo loại hình tạm xuất hàng hóa (Mã G61): Tạm xuất hàng hóa ra nước ngoài, vào khu phi thuế quan hoặc từ khu phi thuế quan ra nước ngoài theo chế độ tạm; ạm xuất hàng hóa của cá nhân được nhà nước Việt Nam cho miễn thuế;Hàng hóa tạm xuất để tổ chức hoặc tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật hoặc các sự kiện khác;Máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm xuất để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định hoặc phục vụ hoạt động đặt gia công nước ngoài;Hàng hóa tạm xuất để bảo hành, sửa chữa, thay thế;Phương tiện quay vòng theo phương thức tạm xuất để chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm xuất để sản xuất, thi công công trình thực hiện dự án, thử nghiệm;Tạm xuất hàng hóa khác

 • Dịch vụ khai báo hải quan theo loại hình tạm nhập hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất (Mã G11)
 • Dịch vụ khai báo hải quan theo loại hình tạm nhập máy móc, thiết bị phục vụ dự án có thời hạn (Mã G12)
 • Dịch vụ khai báo hải quan theo loại hình tạm nhập miễn thuế (Mã G13)
 • Dịch vụ khai báo hải quan theo loại hình tạm nhập khác (Mã G14)
 • Dịch vụ khai báo hải quan theo loại hình tái nhập hàng hóa đã tạm xuất (Mã G51)
Thủ tục hải quan với hàng tạm nhập tái xuất
Thủ tục hải quan với hàng tạm nhập tái xuất

f/ Dịch vụ khai báo hải quan theo loại hình quá cảnh

g/ Dịch vụ khai báo hải quan theo loại hình xuất nhập khẩu đầu tư có thuế, miễn thuế

An Pha Trần với mục tiêu giúp doanh nghiệp thương mại sản xuất có thể rút ngắn thời gian, chi phí và tăng hiệu quả cũng như giúp hàng hóa của doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận khách hàng trong nước và quốc tế. Alphatrans đều có đầy đủ tài nguyên và nhân lực có thể xử lý thông quan hàng hóa một cách nhanh chóng

An Pha Trần với kinh nghiệp rất nhiều năm trong ngành,  hiểu rõ các quy định đối với các loại hàng hóa khi xuất khẩu vào từng nước khác nhau nên chúng tôi dễ dàng giúp doanh nghiệp đảm nhận đăng ký hợp đồng gia công, hợp đồng hàng sản xuất cho mục đích xuất khẩu, lên định mức, kiểm xưởng và khai báo hải quan, báo cáo quyết toán.

2/ Các dịch vụ kèm theo hỗ trợ hàng hóa có chính sách xuất nhập khẩu đặc biệt

 • Xin giấy phép nhập khẩu máy móc thiết bị, thiết bị y tế, thiết bị chuyên ngành, hóa chất….
 • Xin giấy phép nhập khẩu máy móc qua sử dụng, máy móc trên 10 năm
 • Xin kiểm tra chất lượng, kiểm tra chuyên ngành
 • Xin chứng nhận xuất xứ hàng hóa, C/O form A, Form B, Form D, Form E, Form AK, Form AJ…
 • Dịch vụ xin công bố mỹ phẩm
 • Dịch vụ xin công bố thực phẩm – Thịt, cá, hải sản, đường, bánh kẹo, các sản phẩm từ rau củ quả, ….
 • Dịch vụ giấy phép nhập khẩu hóa chất
 • Dịch vụ giấy phép nhập khẩu thiết bị chuyên dụng
 • Dịch vụ giấy phép nhập khẩu giống và vật nuôi
 • Dịch vụ tháo dỡ, tháo kiện, nâng hạ, đưa máy móc, thiết bị nặng vào vị trí theo yêu cầu

3/ Bảng giá dịch vụ khai báo hải quan xuất nhập

STT

Dịch vụ khai báo hải quan (Xuất – nhập)

Chi phí hàng lẻ

Chi phí hàng container (20DC/40DC)

1

Luồng xanh

800.000 VND – 900.0000 VND

900.000 VND – 1.000.0000 VND

2

Luồng vàng

900.000 VND – 1.000.0000 VND

1.000.000 VND – 1.100.0000 VND

3

Luồng đỏ

1.000.000 VND – 1.200.0000 VND

1.100.000 VND – 1.200.0000 VND

4/ Quy trình tổng quát dịch vụ khai báo hải quan - An Pha Trần

Bước 1: Hỗ trợ mua và cài đặt chữ ký số (công cụ để khai báo hải quan điện tử) đối với doanh nghiệp mới

Bước 2: Kiểm tra trước các vấn đề liên quan đến hàng hóa như mã HS CODE, thuế nhập khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi nếu có C/O (nếu có), giấy phép nhập khẩu chuyên ngành (nếu có), dự kiến phân luồng hải quan (xanh/vàng/đỏ), dự kiến khả năng kiểm hóa (nếu có),…. và các tình huống có thể xảy ra cũng như cách xử lý để giảm thiểu rủi ro khi thực hiện khai báo hải quan.

Bước 3:  Kiểm tra lại bộ chứng từ cho chính xác, truyền khai nháp hải quan điện tử và gửi cho khách hàng, kiểm tra lại trước khi truyền khai chính thức

Bước 4: Khai báo hải quan điện tử chính thức, thông báo kết quả phân luồng

Bước 5: Đội hiện trường làm các thủ tục để thông quan tờ khai

Bước 6: Thống báo kế hoạch và giao hàng nguyên cont, nguyên chì đến tận kho của khách hàng

Bước 7: Xuất hóa đơn giá trị gia tăng, bàn giao các chứng từ hóa đơn liên quan trực tiếp lô hàng.

5/ Năng lực dịch vụ khai báo hải quan An Pha

 • Đội ngũ nhân viên chứng từ và giao nhận 100 người rành về thủ tục, nghiệp vụ giải quyết, tư vấn và xử lý các vấn đề liên quan
 • Văn phòng và chi nhánh : HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng
 • Kinh nghiệm xử lí hàng hóa tốt : Với đội ngũ nhân viên kinh nghiệm từ 10 năm trở lên, đã làm qua nhiều loại hình hải quan, nhiều loại hàng hóa xuất nhập, lưu lượng hàng phải thông quan hàng ngày trên dưới 200 tờ khai vẫn được đảm nhận tốt.
 • Năng lực khai báo và giao nhận : 8000-10000 tờ khai/tháng
 • Đội xe vận chuyển và kho trung chuyển hàng hóa : Xe tải nhỏ (1.5 -5 tấn) : 8 chiếc, Xe container : 20 chiếc, Xe cẩu và nâng hàng hóa : 4 chiếc. Kho tại Bến xe miền Nam và chành vận chuyển tai Đường Thành Thái
 • Chúng tôi là đối tác với nhiều doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Singapore, Đức… xuất nhập khẩu với Việt Nam

6/ Cam kết về dịch vụ hải quan tại An Pha

 • Thời gian nhanh chóng: 1 ngày để hoàn thành khai báo hải quan và giao hàng kịp cho khách hàng cần xử lí nhanh. Đối với các lô hàng air chúng tôi có thể xử lí làm thông quan nhanh trong 24h
 • Chi phí cực tốt: Chi phí giao nhận và vận chuyển thấp hơn nhiều dịch vụ khác và thị trường khoản 20% nhưng chất lượng dịch vụ vận được đảm bảo.
 • Nhân viên nhiều kinh nghiệm: Nhân viên giao nhận, chứng từ có kinh nghiệm từ 7 năm trở lên xử lí trên dưới hàng trăm lô hàng thực tế ngoài cho khách hàng ngoài cảng
 • Hỗ trợ báo giá nhanh nhất: Sau khi nhận được yêu cầu khách hàng, chúng tôi sẽ gửi báo giá sau khoản 15 đến 30 phút theo từng yêu cầu một cách chi tiết nhất
 • Xử lí sự cố: Hàng hóa vận chuyển không thể tránh khỏi có sự cố xảy ra, chúng tôi sẽ cố gắng 100% hỗ trợ khách hàng nhằm xử lí lô hàng nhanh nhất với chi phí thấp nhất có thể.
 • Sắp xếp phương tiện vận chuyển: Với đội xe hiện có và đối tác trực tiếp của An Pha chúng tôi đảm bảo lượng xe vận chuyển cho hàng hóa xuất nhập luôn đảm bảo lưu lượng kể cả lúc cao điểm với chi phí luôn tốt và không có tăng chi phí đột biến
Trước khi xuất hàng hoá, doanh nghiệp cần chuẩn bị gì?

+ Hợp đồng thương mại (Sales Contract) để thanh toán quốc tế: Người bán chuẩn bị hợp đồng thương mại quốc tế để người mua cọc tiền hàng => người mua sản xuất và đóng kiện hàng => khi hàng sẵn sàng, người mua thanh toán toàn bộ số tiền hàng để thực hiện việc vận chuyển hàng hoá

+ Hoá đơn thương mại (Invioce): Người bán sẽ làm Invioce. Trong invioce bắt buộc phải có các nội dung: thông tin người bán và người mua, ngày hoá đơn, số hoá đơn, tên & mô tả hàng, số lượng, đơn giá, tổng trị giá hàng, phương thức thanh toán (T/T, L/C,…), điều kiện thương mại (Incoterm)

+ Phiếu đóng kiện của hàng (Packing list): Khi hàng đã được sản xuất xong, người bán sẽ làm Packing list. Trong Packing list bắt buộc phải có các nội dung: thông tin người bán và người mua, ngày & số packing list (chú ý phải giống với số invioce), tên & mô tả hàng , số lượng, kích thước, trọng lượng hàng thực tế (net weight - NW), trọng lượng hàng đã được đóng kiện (gross weight - GW)

+Vận đơn đường biển (Bill of lading): Người bán cung cấp thông tin (packing list) gửi cho đơn vị vận chuyển, họ sẽ phát hàng Bill

+ Chứng minh nguồn gốc xuất xứ (Certificate of Origin – C/O): Người bán cung cấp thông tin cần hỏi người mua cần cung cấp CO form gì để làm theo đúng form đó cho người mua hưởng thuế ưu đãi tại nước nhập khẩu. Đối với doanh nghiệp lần đầu tiên trước khi làm CO phải đăng ký hồ sơ thương nhân sau khi có hồ sơ thương nhân được duyệt sẽ có tài khoản khai báo làm CO

+ Tờ khai hải quan: Đối với doanh nghiệp lần đầu khai báo, cần chuẩn bị chữ ký số và tài khoản khai báo hải quan (4 thông số vnacss), thường đăng ký mất 1-2 ngày và sau 1 ngày mới khai báo hải quan được, doanh nghiệp cần chuẩn bị trước để kịp khai báo. Tờ khai có thể làm tờ khai giấy (đối với nhập khẩu theo diện cá nhân đứng tên nhập khẩu), Tờ khai điện tử (đối với doanh nghiệp là công ty, hộ gia đình,cơ sở có mã số thuế…)

Ngoài ra, đối với 1 số mặt hàng đặc biệt, người bán cần chuẩn bị giấy Kiểm Dịch Thực Vật ( Phytosanitary Certificate), Kiểm Dịch Động Vật (Health Certificate), Hun Trùng (Fumigation Certificate),…

Trước khi nhập khẩu, doanh nghiệp cần chuẩn bị gì?

+ Hợp đồng thương mại (Sales Contract) + Hoá đơn thương mại (Invioce) + Phiếu đóng kiện của hàng (Packing list)+ Vận đơn đường biển (Bill of lading) + Chứng minh nguồn gốc xuất xứ (Certificate of Origin – C/O): khi nhập khẩu người mua yêu cầu người bán cung cấp các chứng từ này để thực hiện khai báo hải quan

+ Tờ khai hải quan: Đối với doanh nghiệp lần đầu khai báo, cần chuẩn bị chữ ký số và tài khoản khai báo hải quan (4 thông số vnacss), thường đăng ký mất 1-2 ngày và sau 1 ngày mới khai hải quan được, doanh nghiệp cần chuẩn bị trước để kịp khai báo. Tờ khai có thể làm tờ khai giấy (đối với nhập khẩu theo diện cá nhân đứng tên nhập khẩu), Tờ khai điện tử (đối với doanh nghiệp là công ty, hộ gia đình,cơ sở có mã số thuế…)

+ Chứng từ có liên quan: Tùy từng trường hợp, người mua phải nộp thêm giấy phép nhập khẩu, catalogue, công bố, mill test, COA, Kiểm Dịch Thực Vật ( Phytosanitary Certificate), Kiểm Dịch Động Vật (Health Certificate), Hun Trùng (Fumigation Certificate),…các chứng từ liên quan đến hàng hóa.

Hồ sơ làm CO có những gì?

Có những loại CO như: CO chỉ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, có CO vừa có chức năng chứng minh nguồn gốc xuất xứ vừa có thể cho doanh nghiệp nhập khẩu hưởng thuế ưu đãi đặc biệt (gồm các CO form A, B, D, E, AI, VJ, VK, AK, EUR1,….). Sau đây là hồ sơ làm CO:

Hồ sơ thương nhân (HSTN): Vì lần đầu xin CO , DN cần đăng ký HSTN cho bộ công thương, HSTN bao gồm:

 • Mẫu 01: Đăng ký mẫu chữ ký: 01 bản chính
 • Danh mục CSSX : 01 bản chính ( File đính kèm điền chỗ tô đỏ) 
 • Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc Giấy phép đầu tư) của thương nhân (bản sao có dấu sao y bản chính)

Hồ sơ xin cấp CO:

 • Đơn đề nghị cấp CO (đóng dấu, ký tên)
 • Bộ CO (1 bản Orginal, 3 bản copy) (đóng dấu, ký tên)
 • Tờ khai + mã vạch thông quan (sao y, đóng dấu, ký tên)
 • Hợp đồng (sao y, đóng dấu, ký tên)
 • Invoice (đóng dấu, ký tên)
 • Packing List (đóng dấu, ký tên)
 • Bill gốc có dấu hãng tàu (sao y, đóng dấu, ký tên) – Khi hàng lên tàu sẽ làm
 • Bảng kê nguyên phụ liệu (DN sản xuất đóng dấu, ký tên) – Mỗi mặt hàng 1 bảng kê
 • Quy trình SX (DN sản xuất đóng dấu, ký tên)
 • Hóa đơn mua NPL đầu vào, VAT, tờ khai nhập khẩu: (1 bản sao y -DN sản xuất sao y, đóng dấu, ký tên)
Cần nộp những loại thuế hàng hoá nào?

Đối với hàng xuất, doanh nghiệp thường thắc mắc hàng xuất có thuế xuất khẩu không? Một số mặt hàng khi xuất khẩu vẫn có thuế xuất khẩu, nên khi xuất khẩu hàng hoá, doanh nghiệp cần kiểm tra Phụ lục I Biểu Thuế Xuất Khẩu (Kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/05/2020 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021)

Đối với hàng nhập, doanh nghiệp thường phải đóng các thuế như sau:

 • Thuế nhập khẩu thông thường
 • Thuế nhập khẩu ưu đãi
 • Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
 • Thuế Giá trị gia tăng
 • Thuế tự vệ
 • Thuế chống bán phá giá
 • Thuế bảo vệ môi trường
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt
Các chi phí tại cảng và phí làm hàng tại Việt Nam?

Đối với hàng xuất (bằng đường biển và hàng không):

- Hàng xuất / đường hàng không: người bán cần đóng phí làm hàng như phí soi Xray, phí Bill, Phí FHL, AMS…. Các phí tại sân bay: phí lưu kho, bốc xếp (nếu có)

- Hàng xuất / đường biển: người bán cần đóng phí THC, BILL, TELEX, SEAL, AMS/ACI/AFR/,… Các phí tại cảng: lưu kho, lưu cont, phí nâng hạ, bốc xếp, phí công nhân, phí đảo cont,….

- Hàng nhập / đường hàng không: người mua chỉ cần đóng phí D/O, Handling. Các phí tại cảng: lưu kho, nâng hạ nếu hàng quá khổ quá tải, bốc xếp (nếu có) - Hàng nhập – đường biển: 

+ Đối với hàng lẻ / hàng ghép container: Người mua cần đóng các phí như: THC, D/O, CFS, CIC, LSS,…. Tai cảng cần đóng: lưu kho, nâng ha, bốc xếp (nếu có)

+ Đối với hàng nguyên container: Người mua cần đóng các phí như: THC, D/O, CIC, CLEANING…. Tai cảng cần đóng: lưu kho, nâng ha, chuyển bãi kiểm hóa, nhân công,…